Agro
Tractor

Průmyslová hnojiva, pesticidy, zemědělské komodity

Průmyslová hnojiva, pesticidy, zemědělské komodity

Hlavními činnostmi Divize Agro společnosti HOKR, spol. s r.o., Pardubice jsou na straně jedné zejména dodávky produktů pro zemědělský sektor - průmyslová, minerální hnojiva (dusíkatá, fosforečná, draselná, komplexní, hnojiva se sírou aj.) a přípravky na ochranu rostlin a jiné pomocné látky (pesticidy, regulátory růstu, inhibitory), a to jak na distribuční stupně, tak přímo prvovýrobcům. Na straně druhé je to naopak výkup finálních produktů - zemědělských komodit. Mimo tento sortiment určený zejména pro zemědělskou prvovýrobu máme v nabídce i pěstitelská hnojiva, které dodáváme soukromým pěstitelům.

Průmyslová, minerální hnojiva dodáváme jak na distribuční stupeň (agrochemické podniky, agroslužby aj. velkosklady), tak větším koncovým uživatelům (zemědělské podniky, zemědělská družstva, velkofarmy a statky), ale i menším koncovým zákazníkům (soukromí zemědělci, farmáři, SHR). Možné jsou jak celokamionové dodávky (ca 25 tun) přímo od výrobce, tak dodávky menších objemů z našich skladů.

Pro dodávky hnojiv využívá naše firma jak tuzemských, tak i zahraničních výrobců, zejména pak z Polska, Německa, Rakouska, Litvy, Maďarska, Ukrajiny a zemí bývalého SSSR. Dodávky jsou realizovány zejména kamionovou dopravou přímo na místo určení dle přání odběratele, případně je možno čerpat toto zboží z jednotlivých skladů po celé České republice.

Hnojiva mohou být dodávána ve volně loženém stavu, nebo balená v PE pytlích od 25 do 50 kg, či v žocích Big-Bag 500-1.000 kg. Kapalná hnojiva, jako např. DAM, SAM nebo roztok síranu amonného, je možné skladovat v tzv. flexitancích, což jsou pro tyto účely speciálně vyrobené vaky splňující legislativní požadavky.

Produkty z této kategorie

Mimo běžná průmyslová hnojiva naše společnost vlastními silami vyvinula mikroprvková hnojiva v chelátové formě s obsahem zinku, mědi, manganu a železa, a dále pak roztok dusičnanu hořečnatého s vysokým obsahem rychle přístupného hořčíku. V seznamu našich produktů jsou uvedeny nejběžnější typy velkoobjemově dodávaných hnojiv. V případě, že máte zájem o jiný typ, neváhejte nás kontaktovat.

Pro prodej průmyslových hnojiv, ale i dodávky pesticidů a jiných pomocných látek a také výkup komodit jsou vždy sjednávány individuální podmínky zohledňující aktuální ceny, přepravní vzdálenosti, množství i platební podmínky.

Ozvěte se nám