Agro
Tractor

Průmyslová hnojiva, pesticidy, zemědělské komodity

Zemědělské komodity

Díky našim dlouholetým zkušenostem ze zemědělského sektoru dokážeme nabídnout alternativu pro prvovýrobce, kteří chtějí realizovat svou produkci za co nejvýhodnějších podmínek. Spolupracujeme s předními tuzemskými i zahraničními zpracovateli zemědělských komodit.

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat s Vaší nabídkou. Naši specialisté Vám v co nejkratší době zkalkulují cenu, za kterou je možné komodity odkoupit. S mnoha partnery uzavíráme též oboustranné obchody, kdy nákup komodit je smluvně ošetřen ještě před zahájením sezóny jako protihodnota za dodaná průmyslová hnojiva či přípravky na ochranu rostlin.

Udržitelnost biopaliv a bezpečnost krmiv

Naše společnost jako jedna z prvních v ČR získala od certifikační autority Bureau Veritas certifikát systému ISCC, který je na našich stránkách ve své aktuální podobě k dispozici ke stažení.

Cílem systému ISCC je doložení úspor produkce skleníkových plynů v celém produkčním a výrobním řetězci biopaliv a biokapalin oproti fosilním palivům a stanovení úspor emisí skleníkových plynů dle kritérií udržitelnosti pro biopaliva a biokapaliny dané Směrnicí Evropského parlamentu a rady 2009/28/ES z 23. 4. 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Díky zavedenému systému ISCC může společnost HOKR, spol. s r.o. dodávat komodity ke zpracování všem přímým dodavatelům biomasy výrobcům biopaliv a biokapalin. Více o systému ISCC si přečtěte zde.

Zároveň disponujeme certifikátem GMP+ Feed Safety Assurance Module 2020, což zaručuje, že celém řetězci dodávky komodity od prvovýrobce až po naše odběratele jsou dodržovány standardy pro dodržení bezpečnosti krmných surovin.

Produkty z této kategorie

Ozvěte se nám