Agro
Tractor

Průmyslová hnojiva, pesticidy, zemědělské komodity

MIX N(S) 24(-12)

Ing. Kamil MOŽÍŠ
Obchodní ředitel Agro & Chemie

Hnojivo N(S) 24(-12)

Smíšené hnojivo z ledku amonného a síranu amonného granulovaného ve vzájemném poměru 1:1. Nahrazuje oblíbené hnojivo DASA (což je chemicky v podstatě podvojná sůl dusičnanu amonného a síranu amonného, odtud koneckonců také pochází název), proto pro dávkování a použití platí totéž, co naleznete v příbalových letácích pro toto originální hnojivo. Často vychází ekonomicky mnohem příznivěji. Vzhledem k rovnocennému zastoupení obou výchozích složek i jejich podobné granulometrii má i velmi výhodné fyzikální vlastnosti z hlediska přepravy, skladování a následné aplikace.

Ozvěte se nám