Agro
Tractor

Průmyslová hnojiva, pesticidy, zemědělské komodity

Komplexní průmyslová hnojiva (NPK)

Tvoří skupinu hnojiv, která obsahují všechny hlavní živinné prvky dusík (N), fosfor (P) i draslík (K). K jejich nejdůležitějším vlastnostem patří obsah přijatelných živin a jejich vzájemný poměr.

Podle způsobu výroby komplexních hnojiv je rozdělujeme na:

  • kombinovaná (výhodou u těchto hnojiv je rovnoměrné zastoupení živin v granuli, protože jsou vyráběna chemickou cestou, a to nejprve rozkladem výchozích surovin na břečku a poté její následnou granulací. Tato hnojiva tedy umožňují stejnoměrnou aplikaci, mají příznivé fyzikální vlastnosti, odpadá míchání jednoduchých složek, obsahují méně zbytečného balastu. Používání vícesložkových hnojiv je tudíž obecně ekonomicky výhodnější. Jedinou nevýhodou je konstantní poměr živin, který je možno napravit výrobou hnojiv s různými obsahy a poměry živin);
  • směsná (granulace mechanicky připravené směsi, obsah živin je i zde rovnoměrný, granulace je však obvykle méně kvalitní a s větším obsahem balastních látek), tyto produkty označujeme zkratkou GSH (tedy granulovaná směsná hnojiva);
  • smíšená (pouhé smíšení granulí různých hnojiv v požadovaném poměru, umožňuje dosáhnout prakticky libovolného poměru jednotlivých živin, avšak jejich obsah nemusí být vlivem fyzikálních vlastností hnojiv potom zcela rovnoměrný), tyto produkty mají na našem webu v názvu zkratku MIX.
Produkty z této kategorie

Ozvěte se nám