Agro
Tractor

Průmyslová hnojiva, pesticidy, zemědělské komodity

Fosforečná průmyslová hnojiva (P)

Fosforečná hnojiva obsahují hlavní živinu fosfor (P) buď ve formě přímo rostlinám přístupné, nebo ji poskytují až po uvolnění v půdě.

Významným kvalitativním ukazatelem těchto surovin může být obsah těžkých kovů. Mleté fosfáty se při výrobě fosforečných hnojiv zpracovávají buď mechanicky, chemicky nebo termicky a podle toho hlediska se dělí na:

  • Hnojiva s fosforem rozpustným ve vodě – superfosfáty, amofosy (monoamoniumfosfáty), diamoniumfosfáty;
  • Hnojiva s fosforem rozpustným v neutrálním citranu amonném – dikalciumfosfát;
  • Hnojiva s fosforem rozpustným ve 2 % kyselině citrónové – Thomasova moučka, Dolofos, část P z mletých fosfátů;
  • Hnojiva s fosforem rozpustným v silných kyselinách - mleté fosfáty, hyperfosfáty, kostní moučky. Dolofos 15, Dolofos 26, Fosmag, Hyperkorn 26 % P2O5 + 2 % MgO, kostní moučka na hnojení atd.
Produkty z této kategorie

Ozvěte se nám