Síran amonný roztok (Česko)

Hnojivo N 5,5 %

Konkrétní množství je nezbytné přizpůsobit daným půdně klimatickým podmínkám, obsahu N v půdě a výživnému stavu rostlin. Doporučuje se dávkování v rozmezí do 120 kg N na 1 ha. Síran amonný je chemicky a fyziologicky kyselé hnojivo a proto není vhodný pro lehčí půdy s nižší pufrovací schopností a pro kyselé půdy. Při jeho vyšších dávkách a opakovaném používání je nezbytné pravidelné vápnění.

Roztok síranu amonného se aplikuje postřikovači určenými i pro postřik kapalných hnojiv. Nejsou vhodná zařízení se součástmi z barevných kovů (s výjimkou hliníku). Není vhodná antikorozní ochrana pozinkováním. Doporučuje se postřik víceotvorovými tryskami nebo štěrbinovými při pracovním tlaku do 250 kPa. Po ukončené práci je vhodné postřikovač i rozvodové potrubí propláchnout vodou.

Ozvěte se nám