Močovina granulovaná se síranem amonným N(S) 40(-5) (Rusko)

Hnojivo N(S) 40(-5)

Močovina se síranem amonným je koncentrované granulované dusíkaté hnojivo se sírou určené k základnímu hnojení před setím nebo výsadbou a k přihnojování během vegetace. Díky velikosti granulí lze v porovnání s prilovanou močovinou zajistit rovnoměrnější aplikaci při rozmetání. Tato rovnoměrnost je daleko vyšší než při použití prilované močoviny, u které jsou částice daleko menší a se vzrůstající šířkou aplikace a sílícím větrem je nerovnoměrnost aplikace N výrazná. Pro základní hnojení se močovina se sírou aplikuje na povrch půdy. Pokud se do 24 hod. po aplikaci neočekává déšť, je nutné močovinu ihned po aplikaci zapravit, aby nedocházelo ke ztrátám N do ovzduší ve formě plynného čpavku.

Ozvěte se nám