News

Realizace projektu FVE HOKR

Fotovoltaická elektrárna ve výrobním areálu společnosti

Instalace fotovoltaiky na střechách areálu firmy HOKR v Lázních Bohdaneč
Ing. Bc. Radek KLADIVA, ml.
Finanční ředitel, holding

Společnost HOKR, spol. s r.o. realizuje v období let 2023-2024 projekt „FVE HOKR“ na střechách výrobních a skladovacích hal v areálu firmy v Lázních Bohdaneč.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny bez akumulace sloužící pro vlastní spotřebu. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, číslo projektu CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006802.

Ozvěte se nám