Cookies

Informace pro spotřebitele

Informace pro spotřebitele

Ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informujeme spotřebitele, že subjektem mimosoudního řešení sporů věcně příslušným pro námi nabízené, prodávané, poskytované nebo zprostředkovávané výrobky nebo služby je Česká obchodní inspekce, internetová adresa www.coi.cz.

Ozvěte se nám