Cookies

Impressum - autorská tiráž

Impressum

HOKR, spol. s r.o.
Smilova 485
530 02 Pardubice I, Zelené Předměstí
Česko (EU)

Obchodní rejstřík

Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 121
Identifikační číslo: 00580295

Kontakt

Telefon: +420 731 629 882‬
E-mail: hokr@hokr.cz

Daňová registrace

Registrace plátce DPH v České republice ve smyslu Zákona o dani z přidané hodnoty, zákon číslo 235/2004 Sb.
Daňové identifikační číslo: CZ00580295

Registrace plátce DPH ve Slovenské republice ve smyslu Zákona o dani z pridanej hodnoty, zákon číslo 222/2004 Z.z.
Daňové identifikační číslo: SK4020314111

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za vlastní obsah na těchto stránkách. Nejsme však jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo uchovávané informace třetích stran nebo vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat použití informací v souladu s obecnými zákony zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku znalosti konkrétního porušení zákona. Pokud se dozvíme o jakémkoli odpovídajícím porušení zákona, okamžitě tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době propojení zkontrolovány z hlediska možného porušení zákona. Nelegální obsah nebyl v době propojení patrný.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek je však nepřiměřená bez konkrétních důkazů o porušení zákona. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě takové odkazy odstraníme.

Autorská práva

Viz samostatná stránka Podmínky použití.

Ozvěte se nám