Hobby
Plant

Pěstitelská hnojiva, spotřební chemie, zahradní substráty, přípravky na ochranu rostlin

SÍRAN DRASELNÝ

Obal síran draselný 1 kg
Obal síran draselný 3 kg
237.79 KB
·
pdf
·
Aktualizováno 18. 2. 2023
Ing. Aleš ŽÁK
Výroba a obchod Hobby agro & Chemie

SÍRAN DRASELNÝ - draselné hnojivo bezchloridového typu

Síran draselný je speciální bezchloridové hnojivo určené pro výživu na chloridy citlivých rostlin draslíkem. Je vhodný pro jahodník, drobné ovoce, okurky, papriky, rychlenou a rannou zeleninu, fazole, cibuli, květiny a okrasné rostliny a dřeviny, rododendrony a azalky, konifery, ale i vinnou révu, jádroviny a rajčata. Draslík ve výživě rostlin podporuje tvorbu cukrů, vitamínů, škrobů a celulózy. Draslík podporuje využití půdní zásoby dusíku. Draslík ovlivňuje vodní režim života rostlin a zvyšuje mrazuodolnost rostlin.

Informace pro obchodníky

Hnojivo je baleno do sáčků z PE folie s etiketou s uvedeným návodem k použití. Hmotnost navážky hnojiva 1 kg, 3 kg, 25 kg a 50 kg, resp. podle dohody. Malospotřebitelské sáčky jsou skupinově baleny do papírových pytlů či kartonů a tyto jsou paletizovány. Podle dohody je hnojivo pro pěstitele, zemědělce, vinaře či školkařské závody dodáváno v PE pytlích po 50 kg.

Použití

K základnímu podzimnímu hnojení nebo i brzy na jaře. Vhodný pro všechny plodiny citlivé na chlor nebo jej podmíněně snášející

Technické parametry

draslík jako K2O v %min. 50,0 %
chloridy v %max. 1,0 %

Doporučené dávkování

jahodník, drobné ovoce, vinná réva180 - 200 g/10m2
papriky, okurky, raná zelenina200 - 250 g/10m2
hrách, fazole, keříčkové fazole200 - 250 g/10m2
květák, kapusta, zelí, kedluben, růžičková kapusta500 - 600 g/10m2
okrasné květiny, konifery250 - 400 g/10m2
ovocné dřeviny, jádroviny, peckoviny180 - 200 g/10m2
brambory, listová zelenina500 - 500 g/10m2

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte prach. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Ozvěte se nám