Hobby
Plant

Pěstitelská hnojiva, spotřební chemie, zahradní substráty, přípravky na ochranu rostlin

MÁGUM

Obal MÁGUM 1
Obal MÁGUM 2
225.42 KB
·
pdf
·
Aktualizováno 18. 2. 2023
230.76 KB
·
pdf
·
Aktualizováno 18. 2. 2023
Ing. Aleš ŽÁK
Výroba a obchod Hobby agro & Chemie

MÁGUM - kapalné hořečnaté hnojivo s obsahem dusíku

MÁGUM® je kapalné hnojivo určené pro okamžitě účinné přihnojování hořčíkem a dusíkem zejména na květy a listy okrasných květin, okrasných rostlin, skleníkových kultur, rychlené zeleniny, ovocných stromů a stromků i reprezentativních a rekreačních trávníků.

Informace pro obchodníky

Hnojivo MÁGUM® je pro malospotřebitele baleno do PE láhví s etiketou s návodem k použití o obsahu 1 litr. Malospotřebitelská balení jsou kartonizována po 12 ks, kartony jsou paletizovány po 40 ks. Podle dohody je hnojivo pro pěstitele, zemědělce, vinaře či školkařské závody dodáváno v PE kanystrech po 50 litrech.

Použití

Aplikuje se během vegetace mimokořenovou aplikací postřikem roztoku "na list" nebo hnojivou zálivkou. Efekt přihnojení je pozorovatelný již po několika hodinách zlepšením vzhledu a vybarvení rostlin a následně podporuje jejich další růst.

Technické parametry

hořčík jako MgO v %min. 9,0
dusík celkový jako N v %min. 6,2

Doporučené dávkování

balkonové květem okrasné květiny, okrasné rostliny10 - 40 ml/10 l vody
reprezentativní trávník30 - 100 ml/10 l vody
jahody40 - 60 ml/10 l vody
okurky20 - 30 ml/10 l vody
rajčata40 - 60 ml/10 l vody
vinná réva30 - 60 ml/10 l vody
jádroviny, peckoviny30 - 60 ml/10 l vody
bobuloviny30 - 40 ml/10 l vody

Aplikace postřikem na list nebo výživnou zálivkou v 14-ti denních intervalech. Hnojivo nesmí být při aplikaci kombinováno s fosforečnými hnojivy! Následná aplikace je vhodná.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Zamezte styku s kůží a očima Používejte vhodné ochranné rukavice, osobní pracovní prostředky pro oči a obličej. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou Pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

Ozvěte se nám