Agro
Tractor

Průmyslová hnojiva, pesticidy, zemědělské komodity

Ječmen krmný (Česko)

69.26 KB
·
pdf
·
Aktualizováno 17. 3. 2023
Iveta TARANZOVÁ
Specialista zemědělské komodity

Ječmen (Hordeum L.) je rod čeledi lipnicovitých. Zahrnuje 25 druhů planého ječmene a jeden druh kulturní: ječmen setý (Hordeum vulgare L.), který patří k hospodářsky nejvýznamnějším rostlinám, je to jednoletá jarní nebo ozimá obilnina. Ječmen patří mezi nejstarší zemědělské plodiny. Vyskytuje se již v čínské a indické mytologii, archeologicky je doložen již v prehistorických dobách v Evropě, Asii a Africe. Na naše území přinesly ječmen stěhovavé národy z jihozápadní Asie asi před pěti tisíci lety.

Ve srovnání s pšenicí obsahuje méně škrobu, má nižší energetickou hodnotu a více vlákniny. Obsah dusíkatých látek se pohybuje kolem 11 %. Krmný ječmen má dobré dietetické vlastnosti. Příznivě ovlivňuje jakost masa a tuhost tuku. Je vhodný zejména pro výkrm prasat , skotu a králíků. Pro drůbež se využívá méně, protože obsahuje hodně neškrobových polysacharydů , zejména B-D glukosanů a pentosanů.

Kvůli výrobě piva byl u většiny nově vyšlechtěných odrůd ječmene snižován obsah beta-glukanu, ovšem protože se zjistilo, že beta glukan hraje důležitou roli při odvodu přebytečné žluče z organismu, snižování hladiny cholesterolu a prevenci rakoviny, přičemž nebyly prokázány jakékoliv vedlejší účinky, je výzvou vyšlechtit nové odrůdy s asi dvojnásobným množstvím beta glukanu.

Ozvěte se nám