Řepkový šrot extrahovaný (Česko)

Iveta TARANZOVÁ
Specialista zemědělské komodity

Řepkový extrahovaný šrot nebo pokrutiny jsou nejrozšířenějším bílkovinným krmivem z naší domácí produkce. Řepkový extrahovaný šrot obsahuje 32–38 % dusíkatých látek. Má žlutozelenou až žlutohnědou barvu s černými zbytky slupek. Jeho kvalita závisí na odrůdě řepky, ze které pochází. Dnes se pěstují dvounulové řepky, které mají nízký obsah pro výživu méně vhodné kyseliny erukové a snížený obsah glukosinolátů (GSL), z nichž se vytvářejí látky narušující činnost štítné žlázy. Řepkový extrahovaný šrot by neměl obsahovat více než 20 μmol GSL/g beztukové hmoty. V Kanadě pěstovaná jarní řepka (Canola) má v extrahovaném šrotu 5 μmol GSL/g beztukové hmoty.

V poslední době se objevují na trhu tři druhy řepkových krmiv:

  • Řepkové extrahované šroty (až 40 g tuku/kg);
  • Řepkové pokrutiny (40–60 g tuku/kg);
  • Řepkové výlisky (60–180 g tuku/kg).

Výlisky obsahují vyšší zastoupení tuku podle použité technologie při jejím lisování, a to "za tepla" 12 %, při lisování "za studena" až 18 %. Kvalitou bílkoviny ani jejím obsahem sice nedosahuje řepková bílkovina hodnotu bílkoviny sójové, přesto je však řepkový šrot velmi dobrým zdrojem bílkovin pro krmné směsi. Nevýhodou řepky a jejích derivátů je obsah glukosinolátů, které snižují chutnost řepkových šrotů.

Ozvěte se nám