Agro
Tractor

Průmyslová hnojiva, pesticidy, zemědělské komodity

Jurský vápenec (Polsko)

Hnojivo, CaO min. 50 %

Regulace pH půdy, odkyselení, zdroj vápníku (Ca) jakožto nutričního a růstového faktoru. Křída je hnojivo ve formě granulí s reaktivitou a rozpustností až do výše 100 %. Vyrábí se na bázi vápenného prášku a sorbentu s nejvyššími a nejlepšími fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Maximální reaktivita zajišťuje rychlé a efektivní pronikání do struktury půd. Má velmi vysokou rozpustnost a stimuluje v půdě rychlé změny pH a správný vývoj a růst plodin. Hnojivo je možné mísit s většinou pevných hnojiv, s výjimkou hnojiv fosforečných. Nekombinujte s hnojem a mrvou (doporučujeme 4 – 6 týdenní přestávku). Produkt lze aplikovat všemi dostupnými rozmetadly hnojiv. Doporučuje se zapracovat do orné půdy.

Ozvěte se nám