NPK 9-25-25 (Bělorusko)

Hnojivo NPK(S) 9-25-25(-2)

Hnojivo se doporučuje aplikovat do půdy při přípravě k setí ozimých plodin na vykrytí potřeby fosforu a draslíku. Hnojivo lze také použít po sběru předplodiny na strniště, přičemž malé množství čpavkového dusíku, které hnojivo obsahuje se dobře váže na půdní komplex. Lze také použít i k regeneračnímu hnojení ozimů na půdách s nižší zásobou fosforu a draslíku. I jarní použití je možné, ale s nutností dostatečného dusíkatého přihnojení.

Ozvěte se nám