NPK 20-10-10 (Rusko)

NPK(S) 20-10-10(-1)

Vhodné pro půdní aplikaci pro všechny polní plodiny a travní porosty, zejména pro porosty a půdy s vysokým požadavkem na dusík a fosfor.

Ozvěte se nám