Agro
Tractor

Průmyslová hnojiva, pesticidy, zemědělské komodity

Hořečnatá průmyslová hnojiva (Mg)

Patří sem jednak hnojiva čistě hořečnatá, kterých je zde ovšem poměrně malý počet, protože se bilancuje s hořčíkem i v ostatních hnojivech, především draselných a vápenatých. Ve snaze řešit deficit hořčíku v půdách je tento prvek přidáván i k dalším hnojivům, zejména dusíkatým (viz například ledek amonný s dolomitem). Proto se v posledních letech objevuje v seznamu řada hnojiv kapalných, která jsou v kombinaci s dusíkem určena speciálně pro listovou aplikaci.

Produkty z této kategorie

Ozvěte se nám