Agro
Tractor

Průmyslová hnojiva, pesticidy, zemědělské komodity

Fosmag (Česko)

Hnojivo P(Ca,S) 25(-40-7)

FOSMAG je granulované fosforečné hnojivo s vápníkem. V hnojivu jsou vedle sebe přítomny: citrátově rozpustná složka, která tvoří cca 40 % celkového fosforu, okamžitě přijatelná forma fosforu vyjádřená obsahem vodorozpustné složky tvořící cca 20 % celkového fosforu, pocházející ze superfosfátu, a zásobní fosfor. Zdrojem zásobního fosforu je mikromletý fosfát.
Vedle těchto prvků je ve hnojivu dále obsažena síra a vápník. Toto hnojivo se doporučuje používat přednostně na kyselé půdy (s hodnotou pH pod 6,5). Používá se na jaře, především však na podzim při přípravě půdy.
Hnojivo je vhodné použít ke hnojení k předplodinám luskovin, ke krycím plodinám podsevů jetelovin a trav. Uplatní se rovněž ke hnojení plodin, které lépe prospívají při neutrální půdní reakci např. pšenice, ječmenu, cukrové řepy, krmných plodin a řady zelenin (košťálovin, červené řepy, ředkvičky, ředkve, špenátu, chřestu, reveně). Dávky je vhodné přizpůsobit potřebě hnojení fosforem a intenzitě vápnění (s využitím výsledků rozboru půd), protože hnojivo obsahuje cca 40 % vápníku jako CaO. Doporučuje se hnojit dávkou 0,8 tuny hnojiva na hektar. Ke hnojení lze použít běžné typy odstředivých a pneumatických rozmetadel.

Ozvěte se nám