Agro
Tractor

Průmyslová hnojiva, pesticidy, zemědělské komodity

Dusíkatá průmyslová hnojiva (N)

Dusíkatá průmyslová hnojiva - obsahují převážně základní živinný prvek dusík (N). Dusík je pro růst všech zelených rostlin velice důležitý, je jakýmsi základním stavebním kamenem, který tvoří nejvýznamnější část jejich živé hmoty. Ten může být podle použitých surovin a výsledného chemického složení přítomen v různých formách, tzn. zejména dusičnanové (nitrátové), čpavkové (amonné) nebo močovinové (amidické), což má následně vliv zejména na jeho uvolňování a přístupnost pro rostliny.

Moderní dusíkatá hnojiva obsahují inhibitory nitrifikace, resp. inhibitory ureázy, což má za následek zamezení ztrátám dusíku a jeho postupným uvolňováním.

Produkty z této kategorie

Ozvěte se nám