GSH NP 6-28 (Česko)

Hnojivo NP(Ca,Mg,S) 6-28(11-2-7) +B +Mn +Zn

Hnojivo je určené pro základní hnojení většiny zemědělských plodin na půdách s nízkým obsahem fosforu nebo u plodin náročných na množství fosforu. Použití tohoto hnojiva je optimální při zapracování do půdy při přípravě seťového lůžka či hnojení pod patu. Obsažené huminové látky, které jsou ve vodorozpustné formě, napomáhají rozvoji kořenového systému a zvyšují efektivnost příjmu živin po celou dobu vegetace. Vysokou účinnost lze očekávat na slabě kyselých a neutrálních půdách.

Ozvěte se nám