GSH NP 15-5 (Česko)

Hnojivo NP(Ca,S) 15-5(-8-20)

Granulované směsné hnojivo vyráběné z jednosložkových minerálních hnojiv se základními živinami jako je dusík a fosfor. Hnojivo je určeno k základnímu hnojení plodin s diferencovanými nároky na dusík. Je nezbytné jej mělce až středně hluboko zapravit do půdy 7 až 14 dní před setím. Hnojivo najde uplatnění především na půdách slabě kyselých až neutrálních, popřípadě u plodin, vyžadujících slabě kyselou reakci. Je nutno též zohlednit i zásobení půdy fosforem a nároky pěstovaných plodin na tuto živinu. S ohledem na to, že hnojivo neobsahuje draslík, hodí se na půdy s vysokými zásobami této živiny. Je vhodné i při odděleném hnojení touto živinou, popřípadě se uplatní u plodin hnojenými vyššími dávkami statkových hnojiv, především kejdy. U náročnějších plodin se předpokládá přihnojování plodin dusíkem během vegetace. Hnojivo je určeno pro základní každoroční hnojení plodin setých či sázených na jaře, náročných na dusík. Lze ho doporučit i tam, kde je používán systém zásobního hnojení fosforem, kde obsažený fosfor plní funkci startovací dávky v době klíčení a počátečním růstu rostlin. Vysokou efektivnost lze očekávat na půdách s vysokými zásobami přístupného fosforu v půdě.

Ozvěte se nám